Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás, óvodai felvétel

 Az óvodai felvétel rendje:
Az óvodai felvétel átvétel, jelentkezés alapján történik.  Az óvodába a gyermek  harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
 A beiratkozás időpontja a helyben szokásos módon kifüggesztésre kerül (www.tereny.hu-n, www.terenyovi.hu-n, illetve a  hirdetőtáblákon).
Az óvoda felveheti 2,5 évet betöltött gyermeket is feltéve, hogy minden, a körzetében élő hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesített, és még van üres óvodai férőhely.
Beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a szülők személyi azonosságát és lakcímüket igazoló hatósági igazolványuk, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímét igazoló hatósági igazolványa, TAJ számát igazoló kártyája és oltási könyve.