2020/2021. nevelési év

2020-2021. nevelési évünket 16 gyermekkel indítottuk el.
Az egy vegyes csoportunkban 6 kiscsoportos, 5 középső csoportos, és 5 nagycsoportosunk jár.

Csoportunk

Arra törekszünk, hogy gyermekeink a következő jellemzőkkel rendelkezzenek:
♦ legyenek nyíltak, derűsek, forduljanak bizalommal a felnőttekhez,
♦ örömmel vegyenek részt a tevékenységekben,
♦ tudjanak környezetükben jól tájékozódni,
♦ legyenek a szépre fogékonyak,
♦ legyenek önállóak,
♦ rendelkezzenek megfelelő önismerettel és önértékelő képességgel,
♦ legyenek együttműködők, másokat elfogadók,
♦ legyenek képesek az értelmes fegyelem egyensúlyának normái között élni.