Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Térítési díjak

Óvodai étkezési térítési díj

1. melléklet
2022. szeptember 1. napjától megállapított rezsiköltségek, nyersanyagnormák, étkezési térítési díjak
1. Az étkeztetésnél alkalmazott nyersanyagnormák: nettó
1.1. Óvodai nyersanyagnorma (tízórai, ebéd, uzsonna) 425 Ft
ebből a norma - 20 %-a tízórai, - 65 %-a ebéd, - 15 %-a uzsonna
1.2. Általános Iskola napközi nyersanyagnorma (tízórai, ebéd, uzsonna) 512 Ft
ebből a norma - 20 %-a tízórai, - 65 %-a ebéd, - 15 %-a uzsonna
1.3. Általános Iskola menza nyersanyagnorma (ebéd) 331 Ft
1.4. Közalkalmazottak, köztisztviselők, házi gondozók nyersanyagnorma (ebéd) 362 Ft
1.5. Közalkalmazottak (tízórai, ebéd, uzsonna) 559 Ft
1.6. Szociális étkezők nyersanyagnorma (ebéd) 362 Ft
1.7. Gyermekek szünidei étkeztetésének nyersanyag normája: 362 Ft
2. Az étkezésnél alkalmazott rezsiköltség 141 %
3. Az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak Terény községben működő Óvodában és Általános Iskolában:
nettó 27 % ÁFA bruttó
3.1. Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna) 425 Ft 115 Ft 540 Ft
3.2. Általános iskola menza (ebéd) 331 Ft 89 Ft 420 Ft
3.3. Általános iskola napközi (tízórai, ebéd, uzsonna) 512 Ft 138 Ft 650 Ft
4. Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazott, köztisztviselő intézményi étkezési térítési díja:
nettó 27 % ÁFA bruttó
4.1. Közalkalmazottak, köztisztviselők (ebéd) 362 Ft 98 Ft 460 Ft
4.2. Közalkalmazottak (tízórai, ebéd, uzsonna) 559 Ft 151 Ft 710 Ft
4.3. Nyugdíjas közalkalmazott, köztisztviselő 362 Ft 98 Ft 460 Ft
4.4. „dobozdíj”: 100 Ft/fő/nap
5. Terény község területén házi szociális gondozást végző dolgozó étkezési térítési díja:
nettó 27 % ÁFA bruttó
5 /
7
5.1. Ebéd 362 Ft 98 Ft 460 Ft
6. A szociális étkeztetésre jogosultak étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díja, jövedelem-határok szerint megállapítva:
nettó 27 % ÁFA bruttó
6.1. 40.000 Ft alatti jövedelem esetén: 150 Ft 40 Ft 190 Ft
6.2. 40.001 – 54.000 Ft jövedelem esetén: 315 Ft 85 Ft 400 Ft
6.3. 54.001 – 85.500 Ft jövedelem esetén: 425 Ft 115 Ft 540 Ft
6.4. 85.501 feletti jövedelem esetén: 492 Ft 133 Ft 625 Ft
6.5. A szociális étkeztetésre jogosultak szállítási díja: 55 Ft/háztartás/nap +ÁFA, összesen 70 Ft/háztartás/nap.
6.6. A „dobozdíj”: 100 Ft/fő/nap.
6.7. A szociális alapszolgáltatást igénybe vevő, jövedelemmel nem rendelkező személy mentesül az intézményi térítési díj,
kiszállítási díj, illetőleg a „dobozdíj” megfizetése alól.
6.8. A szociális étkezésre jogosultak mentesülnek a dobozdíj fizetése alól fertőző betegségük esetén, illetve, ha más jogszabály,
utasítás előírja a kötelezően eldobható edényben való étel kiszállítását.
7. Természetben nyújtott települési létfenntartási támogatás esetén Önkormányzat által fizetendő térítési díj:
nettó 27 % ÁFA bruttó
7.1 Ingyenes ebéd az Önkormányzat költségvetési szerve
által működtetett Konyháról: 492 Ft 133 Ft 625 Ft
8. Az étlap szerint igényelt vendégétkeztetés térítési díja (nyersanyagköltség + rezsiköltség):
nettó 27 % ÁFA bruttó
8.1 Vendégebéd szállítással 874 Ft 236 Ft 1 110 Ft
8.2 Vendégebéd szállítással, csomagolással 945 Ft 255 Ft 1 200 Ft
8.3. Vendégétkeztetés külön igény szerint: nyersanyagköltség egyedi kalkuláció alapján + rezsiköltség + ÁFA